Vilkår og betingelser

KJØPSBETINGELSER
Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.stromsnesgull.no til forbrukere.
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlag for kjøpet.
Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.stromsnesgull.no er bare tilgjenngelig på norsk.

  • For å kunne handle på www.stromsnesgull.no må du ha fylt 18 år.
  • Er du under 18 år kan du kun handle på postoppkrav eller betale ved levering.
  • Er du under 18 år kan du også få en foresatt til å foreta handelen for deg

Vi leverer kun til Norge.

 

Nettbutikken eies og driftes av:

Strømsnes Tekniske AS

Org. nr: 928 284 034

Nordre gate 6
7011 TRONDHEIM
Telefon: 73 50 13 62
Epost: post@www.stromsnesgull.no

Selger er: og blir benevnt “vi” eller “oss”

Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen
og blir benevnt som “du”, “deg”, “din” eller “ditt”

 

Forbrukerkjøp er regulert i:

 

Bestillings- og avtaleprosess

Alle bestillinger er bindende.
Du mottar automatisk en ordrebekreftelse via e-post, til den e-postadressen du har registrert på din kundeside hos oss.

Vi tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt.11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre din opprinnelige bestilling gjeldende, såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 12.

 

Priser og betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling er fullført og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 100, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer) Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig

 

Frakt og levering

Vi ber deg beregne en ukes leveringstid.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Så snart du har mottatt produktene, bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom pakken forsvinner i posten ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig, er det over 14 dager siden du bestilte varen og pakken ikke er mottatt må du gi oss beskjed. Vi refunderer ikke dersom vi ikke har fått beskjed innen en måned.

 

Reklamasjon og garanti

Strømsnes Gull kan med stolthet si at vi leverer kvalitetsprodukter, men det vil en sjelden gang kunne oppstå feil ved varene. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, vil imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.
Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig pr. e-post til post@www.stromsnesgull.no eller pr. brev.
Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjons- fristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år

 

Kundedata og personlige opplysninger

Informasjonen vil ikke deles med tredjeparter uten din tillatelse. Alle kundedata oppbevares sikker og i henhold til norsk lov.
Informasjonen vil bare bukes til formålene nevnt nedenfor.

 

Sikkerhet og personvern

Strømsnes Tekniske er ansvarlig for alle transaksjoner gjennom www.stromsnesgull.no.
Alle kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side (SSL).

Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du handler hos oss, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte. I noen tilfeller trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gjelder innsamling og bruk av data i slike situasjoner.

Vi bruker opplysningene til følgende formål:

  • For å sikre at nettsidene dekker dine behov
  • For å levere produkter og tjenester, som nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon som du ber om eller kjøper
  • For å hjelpe oss med å lage og publisere innhold som er relevant for deg
  • For å varsle deg om nye varer, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss

 

Tilgang til de personlige opplysningene – min side

Gjennom dine kundesider kan du sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Her vil du ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid.

 

Kredittkortinformasjon

Strømsnes gull lagrer ingen kredittkortinformasjon.
Strømsnes Tekniske AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.